Retningslinjer for kommentarfeltet

Jeg har av kapasitetshensyn fått hjelp av en moderator. Du er hjertlig velkommen til å kommentere innleggene, men for å holde en god og hyggelig tone, modereres kommentarfeltet etter følgende regler:

-Negativ omtale av utseende
-Omtale av barn
-Brukerdebatt
-Nedsettende og hetsende kommentarer
-Oppfordring til boikott
-Spekulasjoner og ryktespredning