1. GJESTEINNLEGG

Av Christina Hansen

Kjære alle bloggere som endelig setter lys på og viktiggjør hvilken påvirkningskraft dere har på leserne deres. Tusen takk! Endelig er det noen med en stor stemme som bruker den på denne viktige saken.

Jeg har alltid tenkt at jeg ikke lar meg påvirke av bloggere, kjendiser og andre mennesker jeg ser opp til. Ja, jeg kan se opp til noen, men nei, jeg blir ikke negativt påvirket. Jeg vil ikke se ut som Kylie Jenner eller Kim Kardashian, så det må jo bety at jeg ikke tar dette til meg på samme måte som alle jentene som på død og liv skal se prikk like ut med store, matte lepper, brunt hår, full face of contour og perfekte, påmalte bryn. Jeg vil ikke se sånn ut.

Jeg har aldri følt presset når det kommer til kropp, utseende, silikonpupper eller store lepper. Helt til jeg plutselig gjorde det en dag allikevel. Jeg var 21 år og følte meg sterk og flink som ikke hadde latt meg påvirke på noen som helst måte. Men så satt jeg der, i stolen hos en kosmetisk lege som fylte juvederm i leppene mine som en og annen toppblogger. Jeg sa til meg selv at jeg gjorde dette for min egen del, og kanskje gjorde jeg det også. Men hadde jeg tenkt tanken om jeg ikke hadde latt meg påvirke? Neppe.

(Skjermdump signaturklinikken.no)

Vi er ikke klar over selv at vi blir påvirket. Hadde vi vært klare over det, så hadde vi jo bare styrt det unna, ikke sant? Det er noe som skjer i underbevisstheten, noe vi ikke er klar over at skjer før kanskje lenge etterpå. Det er først nå at jeg selv forstår i hvor stor grad jeg blir påvirket av bloggerne jeg følger til tross for at jeg vet at forskning, til og med min egen forskning, har funnet at vi blir negativt påvirket av blogger. Som en del av min mastergrad i psykologi har jeg forsket på nettopp dette med bloggere og deres påvirkningskraft på unge jenter’s selvfølelse. Min forskning er det første vitenskapelige prosjektet på dette teamet, og mine resultater viser at ja – unge jenter blir negativt påvirket av mote-og livsstilsbloggere. Dette er harde fakta, dette er forskning og dette er ikke noe bloggerne lengre kan nekte for at skjer.

I mitt forskningsprosjekt deltok jenter i alderen 16-39 år. De ble først bedt om å svare på en rekke psykologiske skalaer om selvtillit og påvirkning (Rosenberg’s Self-Esteem Scale, the Positive and Negative Affect Schedule og the State Self-Esteem Scale). Deretter ble de eksponert for 10 forskjellige blogger; en gruppe ble eksponert for kun bildene og den andre gruppen ble eksponert for hele blogginnlegget, altså med tekst. Etter eksponering ble deltakerne igjen bedt om å fullføre the Self-Esteem Scale og the Positive and Negative Affect Schedule for å se hvordan svarene de ga første gangen muligens hadde endret seg, og i tillegg ble de bedt om å fullføre Self-Discrepancies Scale for å måle hvordan de nå følte det om seg selv, samt et Personal Goals Measure. Resultatene av denne forskningen viser at det ikke var noen forskjell mellom gruppene, altså at de som ble ekpsonert for kun bilder og hele bloggen med tekst rapporterte om det samme når det kom til selvtillit og positiv påvirkning. Disse resultatene viser at alle deltakerne hadde dårligere selvtillit og følte at de ble negativt påvirket av å lese bloggene / se på bildene. Resultatene fant også at blogger med tekst har en litt dårligere påvirkning når det kommer til negativ påvirkning enn kun bilder, det vil si følelser som er negativt ladet (feks: jeg føler meg sint).

Nevrolog Sigmund Freud er kanskje kontroversiell i sine ideer og synspunkter, men er det en ting han har fått rett etter min mening, er det teorien om underbevisstheten vår. Han utviklet for mange år siden psykodynamisk teori som skiller mellom menneskets bevisste og ubevisste aspekter i psyken og forklarer den som et isfjell. Den er i grunn enkel å forstå; toppen av isfjellet er bevisstheten vår og er den delen av isfjellet som stikker opp av vannet. Dette er tanker, følelser og avgjørelser vi er fullstendig klare over. Pre-bevissthet er den delen som er rett under bevisstheten, akkurat i vannkanten av isfjellet; muligens litt over og litt under vann. Til slutt har vi den største delen av isfjellet, som er underbevisstheten. Dette er de mentale prosessene vi ikke har tilgang til som påvirker avgjørelser, følelser og adferd. Freud mener at dette er hovedkilden til menneskelig adferd, og jeg syns denne teorien fint kan brukes i forklaringen på hva som skjer når vi leser blogger og blir ubevisst

Alle disse mentale prosessene blir bestemt av tidligere erfaringer og lagret i underbevistheten, og det er nettopp det min egen forskning viser. Modellen jeg har brukt er en annen enn Freud sin, men den viser det samme; når vi leser blogger kjenner underbevisstheten igjen dette og lar seg påvirke basert på tidligere erfaringer. Vi er altså ikke klar over dette, og det er helt greit. Det er hele ideen med underbevissthet, men det er også det som er skremmende med bloggere.

Jeg har full forståelse for at de færreste har en intensjon om å påvirke leserne sine negativt, men realiteten er en annen. Vi blir påvirket, enten vi vil det eller ei. Enten vi er klar over det eller ei. Til hvilken grad vi blir påvirket varierer åpenbart fra person til person, men vi blir altså påvirket. Jeg blir fortsatt påvirket i en alder av 26 år. Jeg vil kanskje ikke se ut som Kylie Jenner lengre, men jeg vil definitivt se ut som noen andre enn meg selv til tider, og selvom jeg forteller meg selv at jeg ikke blir påvirket av de flotte Victoria’s Secret englene jeg følger på Instagram, så vet jeg selv at det er løgn. Selvfølgelig blir jeg negativt påvirket, jeg vil også se sånn ut, og det er skremmende. Vi vil alltid se annerledes ut enn vi er, vi vil alltid være noe annet og vi klarer ikke å innse at vi er gode nok som vi er.

Debatten i forbindelse med kvinnedagen på NRK engasjerte meg veldig. Jeg syns det er fantastisk å se at denne debatten endelig blir tatt, men jeg syns argumentene fra bloggsiden av saken blir lite nyansert og gjennomtenkt. Det handler om å være bevisst på hvordan man fremstiller seg selv i den digitale verden, det handler om å være litt selvkritisk og det handler om å bry seg om andre. Det blir for enkelt å fraskrive seg ansvaret totalt som blogger, for realiteten er at du som blogger har en enorm påvirkningskraft på jenter i dagens samfunn. Å fraskrive seg ansvaret helt og skylde på foreldre og de unge jentene selv holder ikke mål. Det er heller ikke så enkelt som å slutte å lese en blogg hvis du blir negativt påvirket, for som forklart ovenfor vet vi ofte ikke selv at vi blir påvirket. Til slutt vil jeg legge ved at jo, jeg tror bloggere og influencers kan være hovedårsaken til at noen utvikler spiseforstyrrelser. Mer forskning trengs absolutt på dette temaet, men basert på tidligere og tilsvarende forskning er det mye som tyder på at dette er et reelt problem som må tas tak i.

Vi blir negativt påvirket uansett hva vi gjør og hvem vi følger, og det er menneskelig. Det er ingenting å skamme seg over, men bloggere må ta et ansvar de også, og gjøre det de kan for å minske denne negative påvirkningen. Av den grunn sier jeg tusen takk til alle bloggere som endelig står opp for denne saken og setter lys på dette, særlig Kristin Gjeldsvik som kjemper en viktig kamp!

-Christina

Instagram Her