FEMINISME VS EGALITARISME

Hei dere

På selveste dagen etter kvinnedagen vil jeg ta opp noe jeg tror mange misforstår. Også Sophie Elise. Mange mener at de er feminister fordi de tror på likestilling mellom kjønnene. Også Sophie Elise.

Siden hun er en selverklært feminist som liker å poengtere det både med ord og klær, ønsket jeg gå henne litt nøyere etter i sømmene. For jeg er rimelig sikker på at hun har blandet kortene litt.

Hvis man leser det Sophie Elise har skrevet, om like rettigheter for alle, da er man ikke feminist men egalitarist.

FEMINISME VS EGALITARISME (LIKESTILLING)

FEMINISME: øke kvinners rettigheter i samfunnet.

EGALITARISME: likestilling. At alle skal bli vurdert som enkle individer, uansett kjønn.

FEMINISTENE: ønsker kjønnskvoteringer slik at kvinner også skal kunne få lederstillinger i mannsdominerte yrker. Man skal altså ikke ta hensyn til kvalifikasjonene, fordi maktfordelingen bør være 50/50 i lederstillinger. Dette gjelder dog ikke i alle stillinger, for jeg har aldri hørt at feminister synes det er viktig med 50/50 i mannsdominerte yrker som søppeltømmer eller snekker.

EGALITARISTENE: sier at den som er best kvalifiserte bør få jobben, uavhengig av kjønn.

I vårt samfunn mener jeg at feminismen har kommet for langt og at vi til tider har gått forbi mennene med fordeler. Sånn skal det vel ikke være? Kampen feministene kjempet for oss kvinner før i tiden var viktig, veldig viktig! Nå som kampen så og si er “vunnet” burde vi konsentrere oss om likestilling og slutte med å blande disse to.

Vi er i 2017, og jeg kan ikke fatte og begripe hvorfor et kjønn skal ha fordeler fremfor et annet. For da kan man vel egentlig si at feministene ikke er for likestilling sånn i praksis?

(Skjermdump sophieelise.blogg.no)

Man er ikke feminist selv om man mener at alle burde ha like rettigheter. Tada! Velkommen! Da er du egentlig en EGALITARIST!

Til sist vil jeg tørre påstå at menn og kvinner er ulike, tenker ulikt og gjør ulikt. La det være slik og la oss heller respektere hverandre.

Bbye❤

Leave a Reply